Premies en subsidies dakwerken

De Vlaamse overheid acht goed geïsoleerde woningen steeds belangrijker. Daarom geldt vanaf 2020 ook de verplichting dat alle Vlaamse daken geïsoleerd moeten zijn. Om huiseigenaren tegemoet te komen en te helpen bij het dragen van de kosten voor dakisolatie is er een subsidie in het leven geroepen die via de netbeheerders uitbetaald wordt. De belangrijkste voorwaarde is dat je geisoleerde dak voldoet aan de eis van een minimale R-waarde van 0,75 m² K/W. Je kunt dan met behulp van de overheid je dak van isolatie voorzien en voldoen aan de wettelijke eisen. Voor dakisolatie, maar ook voor dakrenovatie zijn er nog meer premies:

Vlaamse renovatiepremie

De Vlaamse renovatiepremie geldt voor allerlei renovatiewerkzaamheden in huis. Aan elke te renoveren deel wordt een bepaalde premie toegekend, waaronder voor dakrenovatie. Het gaat dan om het afbreken en vervangen van de dakconstructie, het vernieuwen van de dakbedekking, het aanbrengen of vervangen van de dakgoten, het aanbrengen van dakramen en koepels en het behandelen van dakconstructies tegen zwammen en insecten.

De voorwaarden om in aanmerking voor de Vlaamse renovatiepremie te komen is ten eerste dat de woning in het Vlaams gewest moet staan, de woning minimaal 30 jaar oud is en dat de aanvrager ook op het adres gedomicilieerd staat of de verhuurder van de woning is. Ook zijn er voor de hoogte van de premie enkele inkomenseisen van toepassing. Ingeleverde facturen moeten een totaalbedrag van minimaal € 2.500,- hebben en niet ouder dan twee jaar oud zijn.

De hoogte van de premie wordt bepaald naar het inkomen van de aanvrager. Dit kan 20% of 30% van de kosten van de renovatie zijn en is gebonden aan maximum bedragen.

Vlaamse verbeteringspremie

Voor verschillende dakwerken kun je ook recht hebben op de Vlaamse verbeteringspremie. De premie is een vast bedrag, maar er wordt wel naar het inkomen gekeken of je wel recht op deze premie hebt. De dakwerken die onder de verbeteringspremie vallen zijn het herstellen of verbeteren van de bestaande dakstructuur, het herstellen of verbeteren van de dakbedekking, het herstellen of verbeteren van dakramen, goten en randaansluitingen. Ook kun je voor dakisolatie een premie ontvangen als je ook de draagstructuur van het dak laat vernieuwen. Ook hier geldt als voorwaarde dat de woning in het Vlaams gewest staat en minimaal 25 jaar oud is. De facturen moeten gezamenlijk tenminste € 2.500,- en maximaal 1 jaar oud zijn.

Gemeentelijke subsidies en premies

Er zijn ook talloze Vlaamse gemeentes die een subsidie of premie verschaffen. Informeer voordien dus ook altijd bij de gemeente waar je woning is gevestigd of je voor dakwerken recht hebt op een premie of subsidie. Voor een overzicht van premies en subsidies voor het isoleren van een dak kunt u een kijkje nemen op de website www.isolatiewerken-jk.be.